Logotyp
Mina sidor
Kontakt
Artikelarkiv

Alfta-Edsbyns Fastighets AB (Aefab) skyddar dina personuppgifter

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även ditt foto och telefonnummer.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Här beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Behandlingarna kan skilja sig åt något beroende på om någon annan lag ligger som grund.

Aefab ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är stark. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande hyresgäster och företagare med relation till Aefab, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Aefab. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror Aefab sina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Aefab är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Hur skyddas dina personuppgifter?
All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Aefab i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Dina personuppgifter utgör en del av Aefabs allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mera om hur vi behandlar dina personuppgifter:

Personuppgiftsansvarig

När du ställer dig i vår bostadskö

När du erbjuds en bostad hos oss

Under hyresförhållandet

När hyresförhållandet är slut

Dina rättigheter

Kontakt

Alfta-Edsbyns Fastighets AB Box 80, 828 22 Edsbyn Besöksadress: Bornvägen 2, Alfta

Tfn 0271-575 00


Öppettider

Mån & ons kl. 8.00-16.00
Tis & tors kl. 10.00-16.00
Fre kl. 8.00-15.00
Lunchstängt: kl. 12.00-13.00

Vi är det kommunala bostadsbolaget i Ovanåkers kommun