De inglasade balkongerna på bostadsområdet Ängen i Alfta

Uthyrningspolicy

Hos Aefab ska alla känna sig välkomna att hyra sin bostad. Uthyrningen ska präglas av öppenhet, tydlighet och alla människors lika värde.

Grunden i vår förmedling av lägenheter är att den som stått längst i kö får erbjudande först. Därtill ska uthyrningen göras på ett sådant sätt så att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i våra bostadsområden äventyras. Därför ställer vi ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

Alla som är 16 år eller äldre har rätt att stå i kö. Enda kravet är att man lämnar korrekta uppgifter och att man aktiverar sig i kön minst en gång var tolfte månad.

Därutöver erbjuder vi förtur när synnerliga skäl föreligger som ligger i vårt allmännyttiga uppdrag. Förturerna medges i samverkan med kommunen, förutom näringslivsförtur som hanteras av Aefab.

Rutinerna kring uthyrningsprocessen utformas av Aefab men delges styrelsen för kännedom.

Antagen den 28 september 2016

Senast uppdaterad