Brandsäker matlagning

Köket är en av de vanligaste platserna där det uppstår bränder. Här är några saker som är bra att tänka på vid matlagning.

Fett och olja kan börja brinna om temperaturen blir för hög. Eld i fett, gas och brandfarliga vätskor släcks enbart genom kvävning. Om du häller vatten på brinnande fett eller olja kan det bli en ångexplosion som kan sprida branden och ge svåra brännskador.

När du steker eller friterar ska du därför alltid ha ett lock till hands. En brand på spisen måste kvävas och det gör du enklast med locket som hör till pannan eller grytan.

Om det börjar brinna när du lagar mat på spisen ska du kväva elden med ett lock eller en brandfilt.

Lämna aldrig köket när du lagar mat.

Senast uppdaterad 2020-12-03 13.49