Det jobbar vi med i höst

När pandemins grepp lättar kan vi återuppta det långsiktiga arbetet med stamrenoveringarna - och nu är vi igång igen.

Mitt i arbetet med att stamrenovera stora delar av vårt fastighetsbestånd kom pandemin som satte stopp för allt. Joe Lönngren, fastighetschef, konstaterar att vi tappade omkring ett och ett halvt år i arbetet.
- Men vi har ägnat oss åt annat, till exempel byggt om lokaler i egen regi. Och nu har vi vågat sätta igång igen och det känns bra, säger han.

Nu har stamrenoveringarna satts igång på Medborgaren i Edsbyn. Det är totalt 37 lägenheter och 3 lokaler som berörs.
- Vi tar ett trapphus i taget och det kommer att ta minst ett par år innan vi är färdiga.

Andra större arbeten som antingen redan startat eller ska ta fart i höst är till exempel planerade fönsterbyten på Bagaren och Spinnaren i Edsbyn – ett arbete som både ska ge ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna och spara energi. Samtidigt kommer lägenheterna att bli lite tystare då de tjockare fönstren minskar ljuden utifrån.

I Alfta har vi målat utvändigt på Timotejvägen och Sunnangränd och det planeras också för takbyten bland annat på delar av Ol-Danielsgatan. Taket är gammalt och genom att byta ut det i tid minskar vi risken för exempelvis vattenskador.

På Oldanielsområdet är det också ett antal hus som ska tilläggsisoleras under hösten.
- Det kommer att minska energiåtgången för oss. När husen behåller värmen bättre och blir mindre dragiga ökar det också trivseln för våra hyresgäster så det är en bra åtgärd för både oss och de som bor i husen, säger Joe Lönngren.

Senast uppdaterad