Lokalvården - våra viktiga doldisar

Att Aefab sköter om och hyr ut bostäder vet ju de flesta, men visste du att vi dessutom förvaltar och sköter lokalvården i många av kommunens lokaler? Vid årsskiftet vann Aefab en upphandling som ledde till att vi nu kommer att utöka vår organisation för lokalvård.
- Det är jättekul, säger HR- och miljöchef Elin Lindberg.

Tre lokalvårdare städar i en skolsal

Att det är viktigt med rena, välstädade lokaler har blivit tydligare än någonsin under det senaste året. Coronapandemin gjorde att medvetenheten kring rena lokaler och god hygien ökade i hela samhället: oavsett om det gäller skola, förskola, äldreomsorg eller kontorslokaler behöver de städas och rengöras för att det ska vara hälsosamt och säkert att vistas där.

Och en viktig kugge i det arbetet är lokalvården. Madeleine Edling, Lena Långmo och Louise Hedin jobbar alla som lokalvårdare på Aefab och de har haft en intensiv tid på jobbet sedan pandemin bröt ut. Det har varit många som efterfrågat extra städning, till exempel att trappräcken och dörrhandtag ska torkas oftare än vanligt.

Ju renare lokaler, desto mindre risk för smittspridning.
- Vi håller borta smuts och bakterier så att andra kan fortsätta bedriva sina verksamheter, konstaterar Louise.

Det senaste året har tillvaron varit oviss för Aefab:s lokalvård, eftersom kommunen valde att lägga ut hälften av den lokalvård vi tidigare haft för upphandling. Men när upphandlingen var klar visade det sig att Aefab blev tilldelad fem av de sju delområdena, vilket innebär en ökning av antalet lokaler vi ska sköta om.

Lena Långmo, lokalvårdare, dammtorkar i ett fönster

Från den 1 mars kan ni nu bland annat hitta våra duktiga lokalvårdare vid Edsbyns bibliotek och museum, HelsingeVattens reningsverk i Edsbyn och kommunförrådet.
- Äntligen kan vi andas ut! Det här innebär att vi kommer att behöva mera personal än tidigare och får utöka vår organisation, det är jättekul, säger Elin Lindberg.
- Det känns helt fantastiskt! Vi som har varit uppsagda kan äntligen pusta ut och veta att vi får fortsätta jobba, säger Madeleine Edling.

Aefab har totalt omkring 25 anställda lokalvårdare. Alla är utbildade inom certifierad lokalvård och personalen går också regelbundet kurser för att vi ska fortsätta följa de krav som ställs på miljö- och hållbarhet, arbetsmiljö och annat, för att kunna hålla en hög standard på lokalvården.

Kanske är lokalvårdarna ofta på sätt och vis ”doldisar” på sina arbetsplatser – de städar ofta innan annan personal har kommit dit, eller i klassrummen när det inte pågår några lektioner. Men samtidigt är deras jobb helt nödvändigt för att allt det andra ska kunna fortsätta.
- En lärare sa till mig: ”Vet ni att ni har det viktigaste jobbet, utan er hade vi inte kunna vara här”, berättar Lena.

Senast uppdaterad