Nu får Ängen en äng

Från bortglömd liten åkerplätt – till blomstrande äng där fjärilar och bin stortrivs. Nu har en av Aefabs grönytor fått en ny och spännande uppgift. Den blir startskott för ett stort arbete med att gynna den biologiska mångfalden i kommunen.

Hanna Alfredsson, Biosfärområde Voxnadalen

Hanna Alfredsson, Biosfärområde Voxnadalen

Strax intill bostadsområdet Ängen i Alfta ska det snart anläggas – en äng. Redan under hösten ska det sätta igång och nästa sommar ska det förhoppningsvis både blomstra och surra här.

Bakom initiativet står Biosfärområde Voxnadalen och biosfärområdets koordinator Hanna Alfredsson.

- Vi har fått pengar som är öronmärkta för att gynna pollinerande insekter, och att skapa ängsmarker är en av de insatser som pengarna ska gå till, berättar Hanna.

Därför tar Biosfärområde Voxnadalen nu över skötseln av åkerplätten. Tanken är att det redan under hösten ska sättas plantor i marken här och förhoppningsvis kommer ängen vid Ängen att vara rik på blomster redan sommaren 2022.

- Fröblandningarna innehåller bara arter som finns naturligt här i våra trakter. Det är till exempel prästkrage, blåklocka och olika slags fibblor och väddväxter.

Arbetet med att skapa ängsmark av grönytor är något som inte bara gynnar insekterna och den biologiska mångfalden, menar Hanna Alfredsson:

- Den här markplätten ser väl inte så jätterolig ut i dag, men om den blir en fin blomsteräng blir det ju både bra för insekterna och något fint att titta på. Jag tänker att det blir ett fint inslag för dem som bor här i närheten.

En samling plantor står i gräset, ett bostadshus syns i bakgrunden och någon arbetar med att plantera.

Senast uppdaterad