Så jobbar vi efter översvämningarna

Vår personal har jobbat hårt under onsdagen med att få bort allt vatten ur våra fastigheter, och det är ett arbete som kommer att fortsätta.

Under onsdagseftermiddagen har bovärdarna gått igenom alla källare i våra fastigheter både i Alfta och i Edsbyn, för att säkerställa att vi inte missat några översvämningar. Arbetet med att få bort vattnet har pågått under hela onsdagen.

Några hyresgäster i Alfta fick också in vatten i sina bostäder. Där kartlägger vi just nu hur stora skadorna blivit och vilka insatser som krävs.

Ett stort arbete kommer att bli att få bort den fukt som bildats efter vattnet. Där kommer vi att jobba med luftavfuktare - något som kommer att ta lång tid innan allt är färdigt.

Vi vill påminna om att det är mycket viktigt att alla som bor i de drabbade fastigheterna själva kontrollerar sina förråd.

Du som hyr ett förråd har själv ansvar för att förhindra att skadorna blir så omfattande. Du behöver själv gå ner och kontrollera ditt förråd, och ta vara på det du förvarat där för att minimera skadorna.

Om du har fått skador på det du förvarat i förrådet behöver du kontakta ditt försäkringsbolag.

Senast uppdaterad