Se över ditt förråd

Den stora mängden regn som kom under måndagen har orsakat en del problem framför allt i Alfta. Vi uppmanar nu alla våra hyresgäster att se över sina förråd i förebyggande syfte.

Skyfallet idag har tyvärr orsakat en del problem. Vår personal har under eftermiddagen jobbat hårt för att få bort allt vatten i källaren på en av våra fastigheter i Alfta. Luftavfuktare är redan på plats och kommer att stå kvar under en tid framöver tills all fukt är borta.

Det är bra att förbereda sig inför eventuella regn i sommar. Du behöver själv gå ner och kontrollera ditt förråd. Ställ känsliga saker högre upp istället för direkt på golvet så minskar du risken att de blir förstörda. Läs mer om vad du kan tänka på när du organiserar ditt förråd här

Du som hyr ett förråd har själv ansvar för att förhindra att skadorna på dina saker vid exempelvis kraftigt regn blir så omfattande.

Om du får skador på det du förvarat i förrådet behöver du kontakta ditt försäkringsbolag.

Senast uppdaterad