Varje kilowattimme räknas

Innan 2030 ska vi ha minskat vår energiförbrukning med 30 procent och blivit helt fossilfria. Och en viktig roll i det har Gustav Söderlind, energiansvarig på Aefab.

- Det här är en viktig fråga, såväl för oss som ur ett globalt perspektiv, säger han.

Det har gått några månader sedan Gustav Söderlind anställdes som energiansvarig på Aefab. En helt ny tjänst, som han är den första att ha.
– Mitt uppdrag är att hålla koll på allt som är energirelaterat: framför allt fjärrvärme och elförbrukning, men även vattenförbrukning, och jobba för att vi ska sänka energiförbrukningen.

Gustav är utbildad energiingenjör och har jobbat länge med just energianvändning i byggnader. Ett spännande område, tycker han:
– Många gånger kan det handla om saker man inte ens har tänkt på utan bara gjort av gammal vana, där det går att begränsa energiförbrukningen med ganska små medel. Till exempel belysning som står på när ingen är hemma, eller ventilation som är igång i lokaler som inte används.

Ungefär samtidigt som Gustav kom till Aefab, startade också Allmännyttans Klimatinitiativ – och vi anslöt oss till initiativet. Det innebär att vi ska minska vår energiförbrukning med 30 procent jämfört med 2007, och bli helt fossilfria, till år 2030. Gustav är självklart en av de personer som kommer att se till att vi klarar av det. Och han är optimistisk.
– Vi har en lång väg kvar att gå. Men samtidigt är det några år kvar och det finns många åtgärder vi kan göra för att spara energi.

Varför är det då så viktigt att vi minskar vår energiförbrukning?
– Bortsett från att det sparar pengar för oss, finns det också en viktig miljöaspekt. Det här är jätteviktigt ur ett globalt perspektiv, med den ökande globala uppvärmningen. Produktionen av både el och fjärrvärme släpper ut koldioxid, och det betyder att alla sparade kilowattimmar är bra.

Vår energiförbrukning i siffror

AEFAB:s bostäder använder årligen ca 17 500 000 kWh fjärrvärme, som går till uppvärmningen av lägenheter och till att producera varmvatten. Utöver detta används också ca 2 400 000 kWh el som bland annat går till belysning i allmänna utrymmen, tvättstugor, ventilationsfläktar och motorvärmare.
Om samma energimängd skulle användas för att driva en elbil, skulle man kunna köra den 2500 varv runt jorden.

Om vi lyckas minska energianvändningen 30% så motsvarar minskningen ungefär lika mycket energi som hela Oldaniels-området använder i värme och varmvatten på två år.

Senast uppdaterad