Logotyp
Mina sidor
Kontakt

Brandsäkerhet

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta sker i samband med bränder i bostäder. Det krävs inga stora åtgärder för att förhindra brand och för att minska konsekvenserna vid bränder i bostäder.

Har du kontrollerat din brandvarnare?
Många personer som omkommit i bostadsbränder hade överlevt om det funnits en fungerande brandvarnare i bostaden. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar att din brandvarnare fungerar.

Vem bär ansvaret?
Ansvaret för brandskyddet ligger både på oss som äger fastigheten och på hyresgästerna. Lös egendom är hyresgästens ansvar och fast egendom är fastighetsägarens ansvar.

Det finns lagar och regler både för hur fastigheter ska utformas och hur vår verksamhet ska bedrivas för att klara kraven på brandsäkerhet. Grunden är lagen om skydd mot olyckor och Boverkets byggregler.

Kontakt

Alfta-Edsbyns Fastighets AB Box 80, 828 22 Edsbyn Besöksadress: Bornvägen 2, Alfta

Tfn 0271-575 00


Öppettider

Mån & ons kl. 8.00-16.00
Tis & tors kl. 10.00-16.00
Fre kl. 8.00-15.00
Lunchstängt: kl. 12.00-13.00

Vi är det kommunala bostadsbolaget i Ovanåkers kommun