Tillgänglighet för Alfta-Edsbyns Fastighets webbplatser

Alfta-Edsbyns Fastighets AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. Den här sidan beskriver hur aefab.se, kundforum.aefab.se och marknad.aefab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatserna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@aefab.se
  • ring 0271 – 575 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Dessa webbplatser är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.

Radbrytning som används kan försämra navigering och uppläsning.

Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.

Filmer saknar textalternativ.

En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.

Det finns texter som har färger som kan vara svåra att se.

Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för hjälpmedel.

Rubriker och länktexter kan vara otydliga.

Marknad.aefab.se har inte ställt in språk så uppläsningen riskerar att bli på engelska.

Hela webbplatserna går inte att nå utan mus.

Det saknas genväg till huvudinnehåll och sektioner.

Tabbordningen är inte logisk.

Det saknas fokusmarkering för delar av webbplatserna.

Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.

Formulär saknar automatisk komplettering.

Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.

Aefab.se är inte fullt responsiv.

Uppläsande hjälpmedel får inte information om sökförslag eller när det finns områden som fälls ut eller som går att fälla ut.

Ett antal tillgänglighetsproblem är kopplade till våra köpta plattformar, där har vi en dialog med våra leverantörer. Våra leverantörer av dessa tjänster jobbar på att helt tillgänglighetsanpassa sina tjänster vilket kommer märkas i kommande versionsuppdateringar.

Funktionen Köksväljaren saknar responsiv design och är därför svår att använda på mobil.

Sökrutans lista med sökförslag kan vara problematisk att använda med skärmläsare.


Oskäligt betungande anpassning

Alfta-Edsbyns Fastighets AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Alfta-Edsbyns Fastighets AB har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Under arbetets gång kommer vi hävda oskäligt betungande anpassning för de listade problemen. Vi har inte full kontroll över marknad.aefab.se och kundforum.aefab.se men har lämnat åtgärdslista till leverantörerna och vi kommer försöka lösa kända problem.


Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networkslänk till annan webbplats (extern länk) har gjort en oberoende granskning av aefab.se, kundforum.aefab.se och marknad.aefab.se.

Senaste bedömningen gjordes den 10 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 september 2020.

Senast uppdaterad