Lokalvårdare

En god inomhusmiljö är viktig för både trivseln och hälsan. Städningen är dessutom viktig för en god hygien, säkerheten och underhållet av lokalerna.

De som ser till att det är rent och städat i trappuppgångarna i bostäderna och lokalerna är våra duktiga lokalvårdare. De är sammanlagt ett tjugotal anställda som städar i alla våra fastigheter, skolor, förskolor och övriga lokaler.

Lokalvårdarna ser till så att varje lokal får en individuell städkvalitetsbedömning och en egen plan för hur den hygieniska standarden ska vara efter utfört arbete.

Våra lokalvårdare

Rune Woxberg

Rune Woxberg

Mari Godin Långmo

Mari Godin Långmo

Anita Tigerstrand

Anita Tigerstrand

Karin Nilsson

Karin Nilsson

Anna Jansson

Anna Jansson

Kerstin Hansson

Kerstin Hansson

Mariana Wikström

Mariana Wikström

Johanna Myrlund

Johanna Myrlund

Nina Englund

Nina Englund

Carina Lindkvist

Carina Lindkvist

Louise Hedin

Louise Hedin

Eva Rydström

Eva Rydström

Madeleine Edling

Madeleine Edling

Christina Uppegård

Christina Uppegård

Lena Långmo

Lena Långmo

Ann-Christine Jakobsson

Ann-Christine Jakobsson

Maria Karlström

Maria Karlström

Monica Jonsson

Monica Jonsson

Senast uppdaterad 2021-01-09 12.22