Särskilt boende

Särskilt äldreboende är ett boende där det krävs beslut om bistånd (hemtjänst). De lägenheterna fördelas av Ovanåkers Kommun.

Senast uppdaterad