En kvinna som håller i en flyttkartong ler mot kameran. I bakgrunden flera personer som bär flyttkartonger.

Vem får hyra bostad hos oss?

Alla är välkomna att söka bostad hos oss. För att få hyra vill vi dock att du uppfyller ett antal krav.

Vi vill att du ska:

  • ha fyllt 18 år
  • kunna betala hyran med din inkomst. Med inkomst menar vi lön från anställning eller eget företagande, pension, studiemedel, A-kassa eller etableringsersättning.
  • inte ha någon betalningsanmärkning eller hyresskuld
  • ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
  • visa hänsyn till andra hyresgäster samt vara skötsam utan risk för störning och skadegörelse.
  • Vi rekommenderar även att du har en gällande hemförsäkring.
  • För att teckna avtal på seniorlägenhet ska du ha fyllt 65 år. Du ska inte ha några hemmavarande barn.

Reglerna för att få hyra bostad gäller även för dig som redan är hyresgäst hos oss. Du ska dessutom ha skött dina hyresinbetalningar under minst 6 månader och inte ha några övriga anmärkningar.

Riktlinjerna kräver att vi tar en kreditupplysning på samtliga som vill bli hyresgäster innan kontraktskrivning.

Ladda ner våra uthyrningsregler som PDF. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Näringslivsförtur

Har du fått jobb i Ovanåkers kommun och bor i en annan kommun, då kan du ha rätt till näringslivsförtur.

Näringslivsförtur innebär att vi försöker tillgodose behovet av bostad för de personer som fått arbete i Ovanåkers kommun och ska flytta hit. Kravet för att få förtur är en nyanställning på heltid, och att man är folkbokförd i annan kommun än Ovanåkers kommun. För att få förtur måste en ansökan om lägenhet fyllas i och övriga intyg som styrker angivna förhållanden visas upp.

Kontakta oss Öppnas i nytt fönster. om du vill veta mer om näringslivsförtur.

Uthyrningspolicy

Hos Aefab ska alla känna sig välkomna att hyra sin bostad. Uthyrningen ska präglas av öppenhet, tydlighet och alla människors lika värde.

Grunden i vår förmedling av lägenheter är att den som stått längst i kö får erbjudande först. Därtill ska uthyrningen göras på ett sådant sätt så att inte vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i våra bostadsområden äventyras. Därför ställer vi ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

Alla som är 16 år eller äldre har rätt att stå i kö. Enda kravet är att man lämnar korrekta uppgifter och att man aktiverar sig i kön minst en gång var tolfte månad.

Därutöver erbjuder vi förtur när synnerliga skäl föreligger som ligger i vårt allmännyttiga uppdrag. Förturerna medges i samverkan med kommunen, förutom näringslivsförtur som hanteras av Aefab.

Rutinerna kring uthyrningsprocessen utformas av Aefab men delges styrelsen för kännedom.

Antagen den 28 september 2016

Senast uppdaterad