Andrahandsuthyrning - vet du vad som gäller?

Det finns regler kring andrahandsuthyrning - och förra året blev reglerna för otillåten andrahandsuthyrning strängare än tidigare. Se till att du har koll på vad som gäller, om du själv funderar på att hyra ut din lägenhet. Annars riskerar du att bli av med ditt eget hyreskontrakt.

För ett år sedan infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. Dessutom förtydligades reglerna om inneboende. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre.

Det finns även regler kring lägenhetsbyten och att ha inneboende.

Regler vid andrahandsuthyrning

Senast uppdaterad