Årets hyresförhandlingar

Alfta-Edsbyns Fastighets AB har tillsammans med Hyresgästföreningen förhandlat fram en generell hyreshöjning på 4,5 % från och med den 1 januari 2023 - men fördelas lite olika på grund av den systematiska hyressättningen.

Hyreshöjningen fördelas genom systematisk hyressättning enligt tidigare överenskommelse med Hyresgästföreningen. Det innebär att alla hyresgäster får en hyreshöjning mellan 1,5-5,5 %, beroende på lägenhetens hyra i förhållande till målhyran. Målhyran är den rättvisare hyra som lägenheten ska uppnå utifrån bland annat standard, storlek och läge.

Vid de årliga hyresförhandlingarna mellan Aefab och Hyresgästföreningen diskuterar man bland annat bolagets kostnader, till exempel för entreprenörer, fastighetsskötsel och taxebundna kostnader. Alla hyresintäkter går tillbaka till hyresgästerna. Bortsett från administration och drift går höjningen direkt till fastigheterna i form av underhåll. Vår ägare Ovanåkers kommun gör inga vinstuttag.

Om du har frågor om förhandlingsresultatet är du välkommen att höra av dig till oss.

Vänliga hälsningar,

Per Wiklander, Tf VD
0271-575 28

Alfta-Edsbyns Fastighets AB

Här nedanför kan du läsa mera om vad hyran går till.

Diagram som beskriver vad hyran går till. Se listan nedan för samma information
 • Fastighetsskötsel 19%. Kostnader för att sköta om alla våra fastigheter in- och utvändigt, inklusive löner till vår personal som jobbar med fastighetsskötsel: bovärdar och fastighetsskötare, trappstäd.
 • Avskrivningar 15%. Värdeminskningen på våra tillgångar, det vill säga fastigheter och inventarier, över tid.
 • Värme 14%. Kostnaden för uppvärmningen av alla våra fastigheter var lägre under 2019 till följd av en varm vinter.
 • Underhåll 13%. Framför allt planerat underhåll som stamrenoveringar och fönster- eller takarbeten, målning och tapetsering. Det är insatser vi gör för ayy fastigheterna ska behålla sin standard och sitt värde.
 • Fastighetsadministration 11%. All administrativ personal, inklusive drifttekniker. Här ryms bland annat uthyrning, ekonomi, fastighetsplanering, information och marknad. Datorer, IT-system, utbildningar med mera.
 • Räntekostnader 8%. Aefab har lån på 344 miljoner kronor för att finansiera våra fastigheter och nyinvesteringar. Vi betalar ränta på dessa lån.
 • Reparationer 5%. Reparationer i våra lägenheter, ej planerat utan sådant som dyker upp under årets gång. Här hamnar skador som vattenskador och brandtillbud.
 • Vatten 4%. Förbrukningen av kallvatten, betalas till HelsingeVatten.
 • El 3%. Belysning och ventilation i allmänna ytor. Motorvärmare.
 • Renhållning 3%. Alla kostnader för källsortering, sophämtning och dylikt.
 • Central administration 2%. Styrelse och VD. Viss marknadsföring, sponsring.
 • Övriga driftskostnader 2%. Försäkringar, avgifter till Hyresgästföreningen, hyresgästmedel, TV-avgifter.
 • Fastighetsskatt 1%. Fast skatt som inte kan påverkas. Baseras på fastigheternas taxeringsvärde.

Senast uppdaterad