Barnen (och Aefab) bombarderade skolgården med blomsterfrö

Joel Nordlund, fastighetsskötare, med några av barnen

Joel Nordlund, fastighetsskötare, med några av barnen.

300 kvadratmeter är en stor yta. Särskilt om man ska så blomsterfrön över hela ytan. Tur då, att barnen på Lillboskolan gärna hjälpte till när det var dags att anlägga skolgårdens första blomsteräng.

Blomsterfrö i plastmuggar och ett helt gäng engagerade små arbetare var det som kryllade runt på skolgården på Lillboskolan när Aefab var där för att göra lite jobb inför sommaren.

Det var Robert Rubensson, driftschef, som hade bjudit in barnen att vara med och hjälpa till. Målet var helt enkelt att förvandla en yta på skolgården från gräsmatta till - blomsteräng.

- Man kan säga att vi förenar nytta med nytta. Det finns en del platser och områden som är svåra att klippa av olika skäl, till exempel för att de är svåra att komma åt. Och dessutom har vi så pass gott om grönområden att det är enkelt för oss att vika en del platser för att låsa gräset växa sig högt, säger driftschef Robert Rubensson.

Lillboskolan är ett av de områden där vi i år kommer att låta gräset växa högre än vanligt i år. Syftet är att hjälpa fjärilar och vilda bin på traven – och bidra till den biologiska mångfalden. Likadana platser finns såväl på andra kommunala ytor, som i våra egna bostadsområden. Bland annat på Ol-Danielsområdet i Alfta och intill Gyllengården i Edsbyn kommer det att blomstra mer än tidigare.

AEFAB ingår i ett projekt tillsammans med Biosfärområde Voxnadalen där vi ska stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden på kommunalt skötta grönytor. Projektet beviljades nyligen projektpengar genom Lokala Naturvårdssatsningen LONA.

För AEFAB:s räkning handlar det om att omvandla en del av våra grönytor till ängar och plantera bivänliga blommor som rölleka, blåklocka, prästkrage och vitklöver.

På hösten kommer vi sen att slå eller ta ner gräset med trimmer. Sen får det ligga och torka ett par dagar så att fröna hinner lossna och falla till jorden innan vi räfsar upp och tar reda på det.

 

Kullen på Lillboskolans skolgård, som nu ska bli en äng.

Barnen sprider ut frön över kullen på Lillboskolans skolgård, som nu ska bli en äng.

Senast uppdaterad