Hemförsäkringen - självklar och viktig

En hemförsäkring kan inte skydda dig mot brand. Men om en olycka är framme kan hemförsäkringen täcka det som går förlorat. Alla som bor hos Aefab ska ha en egen hemförsäkring.

Skydda dig mot brand

Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörs i en brand. Det gäller både saker inne i din bostad och om du har saker i ett vinds- eller källarförråd.

Hemförsäkringen kan dessutom ersätta kostnader för akut vård på resor, kostnader för en advokat i en tvist, ge ersättning om du skulle bli överfallen eller betala om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Din hemförsäkring täcker dina ägodelar vid till exempel inbrott, brand, skada eller översvämning. Det gäller även de saker du förvarar i ditt lägenhetsförråd (men stöldbegärliga saker ersätts inte om de förvaras utanför bostaden).

­Förvara gärna fotografier och en förteckning över föremålen i ditt hem på en säker plats.

Senast uppdaterad