Många ändrade planer under 2020

Joe Lönngren, projektchef.

Joe Lönngren, projektchef.

Det är alltid en utmaning att planera ett helt år i förväg. Vad behöver vi lägga pengar på nästa år, vad kommer att vara viktigast och hur prioriterar vi? Så kom 2020, och en pandemi vände upp och ner på allt.

Planerat underhåll är en av de största posterna i Aefab:s budget. Det betyder att en stor andel av dina hyrespengar används till just det. Här döljer sig en lång rad olika planerade insatser. Stamrenoveringar, fönsterbyten, ventilation och takarbeten – såväl som tapetsering och målning inne i lägenheterna.

Syftet med det planerade underhållet är förstås att behålla en hög standard och ett högt värde på våra fastigheter, och att genom förebyggande arbete undvika till exempel vattenskador till följd av gamla vattenledningar eller liknande.

Inför 2020 var planen att göra fönsterbyten på Spinnaren och stamrenovera på Medborgaren.

Men så slog coronasmittan till och under våren hade vi plötsligt en helt ny situation att förhålla oss till. Distansering, att hålla avståndet till varandra och inte träffas i onödan blev riktlinjer – och i synnerhet gällde det att skydda de äldre, berättar projektchef Joe Lönngren:
- Vi fick fatta ett beslut om att skjuta upp en hel del av det planerade underhållet där vi behöver gå in till våra hyresgäster. Till exempel fönsterbyten och stamrenoveringar. Både av smittskyddsskäl för vår egen personals skull men också för att skydda våra hyresgäster.

Bovärdar och annan personal som jobbar ute i områdena har fortsatt med reparationer och andra fel inne i lägenheterna under hela året – men med säkerhetsåtgärder för att undvika smittspridning. Men det planerade underhållet fick planeras om helt och hållet.
- Vi har kunnat göra stamrenoveringar i källarna och förbereda en del, så det har blivit gjort. Men vi kunde ju inte gå in i lägenheterna. Och fönsterbytena fick vi skjuta på helt och hållet. I stället kunde vi skjuta till mera till ventilationsarbeten. Vi har också kunnat göra en del på tekniksidan, termostatbyten och liknande, säger Joe Lönngren.

Hur ser då planen ut inför 2021?
- Nu är det svårare än någonsin att planera. Vi har arbeten vi sköt upp under 2020, men vi vet inte hur det kommer att se ut med smittspridningen. Planen är naturligtvis att vi ska komma igång med både stamrenoveringar och fönsterbyten så snart det går. Båda delarna är insatser som gör stor skillnad, både för hyresgästerna och för fastigheternas standard – och för energiåtgången. Så det är viktigt att de blir av. Men allting beror fortfarande på hur det utvecklas med pandemin. Samtidigt vet vi ju också mera nu om hur vi skyddar oss mot smittan, så en del arbeten som vi sköt upp av försiktighetsskäl under våren kanske vi kan genomföra nu, med de säkerhetsåtgärder som krävs.

Läs mer: Din hyra - dit går pengarna

Senast uppdaterad