Några korta svar om skyddsrum

Frågan om skyddsrum har uppmärksammats en del den senaste tiden. Här har vi samlat ihop några fakta som kan vara bra att veta om just skyddsrum.

1. På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) finns en interaktiv karta där du kan själv kan leta upp närmaste skyddsrum. Här är en länk till MSBs skyddsrumskarta Länk till annan webbplats..
Det finns totalt två skyddsrum i Aefabs fastigheter.

2. Vid krig blir man uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även om ett skyddsrum ligger i just ditt hus, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen så att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.

3. Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som ansvarar för skyddsrummen 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen.
För mer info läs gärna på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats..

4. I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter – däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSBs hemsida Länk till annan webbplats. finns en lista på saker som kan vara bra att ta med till skyddsrummet för att öka bekvämligheten.

5. Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn.

6. Svenska skyddsrum är bara avsedda för människor.

7. Skyddsrum är uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt "skyddsrum".


Senast uppdaterad