Översvämningar i våra fastigheter

Den stora mängden regn som kom under tisdagen har orsakat en hel del problem i framför allt Alfta. Ett stort antal källare och även en del lägenheter har översvämmats.

Vi arbetar nu för full kraft med att kartlägga vilka som drabbats och med att försöka få fram pumpar för att tömma ut vattnet från alla drabbade fastigheter. Vi har tagit in extra personal för att kunna jobba med detta så snabbt som möjligt.

Det kommer antagligen inte att gå att få några närmare besked under tisdagskvällen kring hur stora skadorna blivit eller hur lång tid det tar att åtgärda alla översvämningar. Vi kommer att återkomma med mera information under onsdagen.

Senast uppdaterad