Vi uppdaterar våra kundsidor

Tisdag den 17 december kommer du inte att kunna använda Dina Sidor.

Vi kommer att göra en stor uppdatering av vårt marknadssystem tisdag den 17 december. Medan det arbetet pågår går det inte att använda Dina Sidor. Du kan alltså inte till exempel ställa dig i kö på bostäder, boka tvättid eller uppdatera dina uppgifter under den dagen.

Onsdag den 18 december ska allt fungera som vanligt igen.


Senast uppdaterad