Sponsring

Aefab har sponsringssamarbeten med flera lokala föreningar. Här kan du läsa mera om hur vi jobbar med sponsring, och hur du gör om din förening vill söka ett samarbete med oss.

Alfta-Edsbyns Fastighets AB har en sponsringspolicy. Det här är en sammanfattning av innehållet:

Syftet med sponsringen är att den ska bidra till att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och stärka varumärket Aefab. Våra samarbeten ska också bidra till kommunens tillväxtmål genom att göra Ovanåkers kommun till en mer attraktiv kommun att bo i.

Vi vill också verka för att skapa mervärden för våra hyresgäster, gynna hyresgästernas sociala och kulturella liv och därmed bidra till ökat kvarboende och attrahera nya hyresgäster.

Ett syfte är också att skapa stöd för ungdomar och integration för att stärka kommunens verksamhet och göra det möjligt för alla att delta i någon form av föreningsliv.

Utgångspunkten är att de föreningar, verksamheter eller evenemang som vi sponsrar ska ha en anknytning till Aefabs bostadsområden och/eller beröra många av Aefabs hyresgäster.

Vi prioriterar föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet (både flickor och pojkar då jämställdhetsperspektivet är viktigt). Föreningar som har ett upptagningsområde bland våra hyresgäster, och som aktivt gagnar vårt trygghetsarbete, prioriteras. Den totala sponsringen ska ha ett jämställdhetsperspektiv som ska omfatta både utövare och åskådare.

Ett barn i keps står ute i naturen och tittar ner på en orienteringskarta med rubriken "Kygelvallen".

Aefab sponsrar bland annat friskvårdsprojektet Hittaut Ovanåker. Foto: Andreas Davidsson

För att ingå ett avtal om sponsring med Aefab krävs en skriftlig ansökan. Där ska framgå:

  • Kort beskrivning av föreningen (verksamhet, antal medlemmar, ungdomsverksamhet med mera)
  • Förslag på sponsringsavtal (ändamål, belopp, motprestation, avtalsperiod, motivering)
  • Senaste årets verksamhetsberättelse ska bifogas vid ansökan
  • Varje sponsringsansökan bedöms utifrån ett antal frågeställningar som exempelvis samhällsnytta, målgrupp, värderingar, jämställdhet och marknadsföringsvärde för Aefab. Vi tecknar därefter sponsringsavtal tillsammans med föreningarna. I avtalet ska syfte, mål och krav på uppföljning framgå.

För frågor om sponsring:

Telefon: 0271-575 00
E-post: info@aefab.se

Senast uppdaterad