Styrelse

Aefab har som kommunägt bolag en politiskt sammansatt styrelse. Den nya styrelsen är vald fr o m bolagsstämman 2019-2023. Styrelsen träffas sex gånger om året.

Ledamöter

Mikael Jonsson (m), ordförande
Ingemar Ehn (l), vice ordförande
Ola Östergrens (c)
Björn Mårtensson (c)
Bengt Forsén (s)

Senast uppdaterad