Styrelse

Aefab har som kommunägt bolag en politiskt sammansatt styrelse. Den nya styrelsen valdes 2022-12-12 av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun för tiden från och med 2023-01-01 till och med bolagstämma 2027. Styrelsen träffas sex gånger om året.

Ledamöter

Björn Mårtensson (c), ordförande
Jan-Åke Lindgren (s) vice ordförande
Yoomi Renström (s)
Andreas Kissner (kd)
Stefan Embretsén (sd)

Senast uppdaterad