Trygghetsvärdar 65Trygg

På 65Trygg finns trygghetsvärdar som ansvarar för det sociala innehållet och skapar en vi-känsla i boendet. Våra trygghetsvärdar Johanna och Christina planerar bland annat gemensamma aktiviteter tillsammans med de som bor i husen.


Magdalena Jacobs - Uthyrare

Christina Uppegård

Johanna Myrlund

Senast uppdaterad