De inglasade balkongerna på bostadsområdet Ängen i Alfta

Boinflytande- Var med och påverka!

I många av våra projekt jobbar vi med boinflytande, vilket innebär att du som hyresgäst och andra aktörer kan vara med och påverka.

De övergripande målen med projekten är att tillsammans med hyresgästerna och andra aktörer som till exempel Hyresgästföreningen medverka i utvecklingen av våra bostadsområden och verksamheter.

Alla hyresgäster som önskar ska kunna medverka i den typen av projekt.

Senast uppdaterad