Brandsäkerhet

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta sker i samband med bränder i bostäder. Det krävs inga stora åtgärder för att förhindra brand och för att minska konsekvenserna vid bränder i bostäder.

Film om brandsäkerhet i hemmet

För att visa videon, hantera cookies, tillåt funktionella cookies, sedan ladda om sidan.

Skydda dig mot brand-pin

Har du kontrollerat din brandvarnare?

Många personer som omkommit i bostadsbränder hade överlevt om det funnits en fungerande brandvarnare i bostaden. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar att din brandvarnare fungerar.
Brandvarnare ska finnas i din lägenhet men du måste själv kontrollera att den fungerar och byta batterier när de är slut. Saknas det brandvarnare, gör en felanmälan så ordnar vi det.

Vi hjälper dig om du behöver byta ut batteriet eller brandvarnaren.

Så här sköter du om din brandvarnare.

Vem bär ansvaret?

Ansvaret för brandskyddet ligger både på oss som äger fastigheten och på hyresgästerna. Lös egendom är hyresgästens ansvar och fast egendom är fastighetsägarens ansvar.

Det finns lagar och regler både för hur fastigheter ska utformas och hur vår verksamhet ska bedrivas för att klara kraven på brandsäkerhet. Grunden är lagen om skydd mot olyckor och Boverkets byggregler.

Checklista för brandskyddet i din bostad

Följ den här listan och kontrollera brandskyddet i din bostad.

 • Bostaden ska vara utrustad med minst en brandvarnare.
 • Kontrollera din brandvarnare. Det är ditt ansvar att din brandvarnare fungerar.
 • Kontrollera elutrustningen i lägenheten. Sladdar i kläm? Glapp i kontakter?
 • Åtgärdar blinkande lysrör. Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna.
 • Placera inte levande ljus på TV:n.
 • TV:n ska stå fritt. Slå av TV:n med knappen på apparaten.
 • Förvara tändstickor och tändare utom läckhåll för barn.
 • Dra ut kontakten när du använder kaffekokare och brödrost etc.
 • Förvara inte brandfarlig vara i källaren eller i vindsförråd.
 • Se till att filter och spisfäkt är fria från fett.
 • Håll dörrar till källare och vindar låsta.
 • Tillse att onödigt skräp och tidningar inte samlas i trapphus, källare eller på vinden.

Om det börjar brinna

 • Rädda, varna, larma, släck - är fyra viktiga ord att komma ihåg vid en brand.
 • Rädda folk i fara, varna Omgivningen och larma räddningstjänsten 112.
 • Försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker!
 • Om rummet fylls med rök - kryp under röken. Vid golvet finns syre.
 • Stäng dörren till det utrymme där det brinner.
 • Stanna i din lägenhet om det brinner på annan plats i fastigheten. Gå inte ut i trapphus med rök. Ring 112!
 • Ner under röken och stäng in branden!

Så skyddar du dig och dina grannar mot brand

Håll vind, källare och garage låsta. Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Blockera inte trapphuset

Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram. Det måste hållas rent från brännbart material så som barnvagnar, tidningar och kartonger i trapphuset.

Grilla inte på balkongen

Du får inte grilla på balkongen av brandsäkerhetsskäl.

Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Om det larmar eller brinner

- rädda, varna, larma, släck!

Var alltid försiktig och uppmärksam när du använder elektriska redskap och vid till exempel matlagning. Var också försiktig vid rökning och om du tänder ljus.

Senast uppdaterad