Sortering av avfall

Papperspåse med matavfall.

Att sortera ditt avfall är både enkelt och miljövänligt. Dina sopor kan innehålla farliga men också värdefulla ämnen, därför är det viktigt att du sorterar rätt. Större delen av det som vi slänger i hushållssoporna kan faktiskt återvinnas

Om du källsorterar ditt avfall så hjälper du till att skydda miljön och bidrar till en mer hållbar framtid. På alla bostadsområden i Alfta och Edsbyn finns återvinningsrum med möjlighet till källsortering.

Vad är källsortering?

Källsortering innebär att man skiljer på olika typer av avfall, t.ex. plastförpackningar, glasförpackningar, lampor, tidningar, kartong och pappersförpackningar, farligt avfall som oljor och färgrester. Gamla förpackningar kan återvinnas och bli till nya förpackningar, glas blir nytt glas och kan återvinnas i stort sett hur många gånger som helst.

Hur ska mina sopor sorteras?

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall och se våra tips för bra källsortering. Se också filmen om hur du sorterar dina matrester och annat avfall:

Sortera matresterna

Se filmen om källsortering:

För att visa videon, hantera cookies, tillåt funktionella cookies, sedan ladda om sidan.

Bättre källsortering i återvinningsrummen

Från 2015 förbättrar vi källsorteringen i våra återvinningsrum så att det blir lättare för er att sortera avfallet. Vi inför fler tunnor för material som kan källsorteras och återvinnas. Tunnorna för vanligt hushållsavfall blir istället färre när vi källsorterar mer.

Tydligare information i återvinningsrummen

Tydliga bilder och texter som visar vad som ska återvinnas finns vid varje sopkärl i återvinningsrummen, på både svenska och engelska.

I återvinningsrummen finns separata behållare för:

  • Hushållssopor
  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Farligt avfall
  • Matavfall

Senast uppdaterad