Håll trapphuset fritt från saker

Du vet väl att du inte får ställa barnvagnen, cykeln eller något annat i trapphuset?

Ett trapphus är en utrymningsväg och ska hållas fri så att räddningstjänsten kan komma fram om det skulle behövas. Barnvagnar, skor eller cyklar får därför aldrig lämnas i trapphuset eller entrén. Inte heller soppåsar, möbler eller andra saker. Detta gäller även källargångar och utanför förråd. Förutom att det blir skräpigt och svårt att komma fram så kan det öka risken för anlagd brand, minst var fjärde brand är anlagd. Det kan dessutom försvåra för ambulanspersonal att komma fram.

Prylar i trappuppgångar och andra allmänna utrymmen är en brandfara.

Mera om hur du skyddar dig mot brand hittar du under vår information om brandskydd.

FAKTA: Så skyddar du dig

Se till att du har brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i din lägenhet.

Testa din brandvarnare regelbundet.

Förvara inga saker i trapphus och källargångar.

Lämna inte köket när du lagar mat.

Senast uppdaterad