Sunnangården

Vi bygger just nu om på Sunnangården i Alfta. I början av 2020 kommer vi här att ha vårt första trygghetsboende, bestående av totalt 62 lägenheter. På Sunnangården innebär ombyggnationen att vi lanserar omkring 15 helt nyrenoverade lägenheter här.

Det som skiljer trygghetsboendet från våra övriga bostadsområden är bland annat att det kommer att finnas ett antal olika gemensamhetslokaler där hyresgästerna kan umgås med grannarna, hitta på aktiviteter och äta tillsammans. Gemensam träning, kafé, handarbetscirkel, karaokekväll – det är hyresgästerna själva som bestämmer vad gemensamhetslokalerna ska användas till.

Trygghetsboendet har också en trivselvärd. Trivselvärden ansvarar för det sociala innehållet och skapar en vi-känsla i boendet. Genom att delta i husets aktiviteter eller utnyttja de gemensamma utrymmena har du möjlighet att träffa de andra som bor i huset. Du avgör själv hur mycket du vill delta i de gemensamma aktiviteterna.

Ett trygghetsboende är ett vanligt hyreshus där du bor så länge du själv vill och kan. Enda kravet är att du har fyllt 65 år. Det är inget vårdboende, utan ett boende anpassat till äldres fysiska och sociala behov. Behöver du vårdinsatser är det hemtjänsten som hjälper dig. Här kan du leva ett rikt, aktivt och självständigt liv.

Senast uppdaterad 2019-05-21 11.44